پارگی تاندون شانه


تعریف کلی :

تاندونیت یا التهاب تاندون شانه: سندرومی است به نام گیر کردن تاندون شانه یا ایمپینجمنت.

در صورت پارگی تاندون شانه ویا ضرب دیدن عضله ها این بیماری را پارگی عضلات چرخاننده شانه نیز می نامند که به دو نوع زیر تقسیم می شود:

  1. دسته نسبی
  2. دسته کامل

روتاتور کاف یا کپسول گرداننده شانه : تشکیل شده است ازچهار عضله که مفاصل شانه را کنترل نموده و حرکت می دهد.

و اما علت های ایجاد آن را در پارگی تاندون شانه در دو علت آسیب دیدگی و تخریب می توان بیان نمود. اما در پارگی  و التهاب آن عوامل زیادی را می توان دخیل دانست از جمله:

رشد زیاد استخوان ، عدم خون رسانی مناسب و فشارهای پیاپی

با علت هایی همچون سن زیاد ، کارهای سخت فیزیکی و یا کاری که با بالا نگهداری سر انجام می شود و یا ورزش کار ها مخصوصا رشته های که در آن بدن کشیده می شود را می توان افزایش دهنده این ریسک نامید.

با علایم زیر که برخی از علائم معمولی پارگی تاندون شانه است می توان پی به این مهم برد:

  • درد بر روی شانه دچار التهاب یا پارگی در هنگام خواب
  • عدم توانایی بالا بردن دستها
  • احساس شکستگی در زمان حرکت بازوها
  • درد شدید در زمان بلند نمودن و پایین آوردن دست هایمان

موارد فوق را می توان از راه آزمایش MRI مشخص نمود و به درمان آن پرداخت و روش های درمانی نیز به دو راه حل ختم می شود یا از طریق عمل ویا به طریق بدون نیاز به عمل شامل موارد زیر:

استراحت ، استفاده از استرویید ، سرما درمانی ، ازن تراپی ، دارو و یا فیزیوتراپی که خود شامل : اصلاح اندامی ، آب درمانی و یا نرمش های گام به گام با بیمار ، باندبستن دست که البته توسط متخصصین انجام می گردد زیرا این عمل را اگر فرد بیمار انجام دهد شامل مشکلات دیگری می شود ، کمپرس با آب گرم و سرد ، استفاده از دستگاه های مختلف و …..

البته بیمار نیازمند آرامش است زیرا در نبود آن روند کار کند ویا ناممکن می شود ، دستگاه های فیزیوتراپی به همراه روش های سنتی نقش اصلی را برای رهایی از بیماری دارند.

اوزون تراپی                درمان دیسک کمر بدون جراحی         درد شانه         

ازن درمانی                  درد مچ دست                                    نوار عصب و عضله            

درمان دیسک                زانو درد                                          درمان آرتروز گردن

/ 0 نظر / 25 بازدید